• Счетоводно обслужване според Българското счетоводно законодателство, Националните стандарти за финансово отчитане и Международните счетоводни стандарти
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан според нуждите на Вашия бизнес
 • Ежедневно счетоводно и данъчно обслужване
 • Подаване на месечни ДДС декларации, Инстрастат декларации, отчети към Българската народна банка, Националния статистически институт и всякакви други административни институции
 • Изготвяне и подаване на документи за регистрация по ДДС
 • Пълно данъчно и административно обслужване
 • Представителство при данъчни ревизии
 • Подпомагане на годишния одит на финансовите отчети
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване, изготвяне на годишните счетоводни отчети и счетоводните оповестявания и политики
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни отчети за мениджмънта и управителните органи
 • Изготвяне на корпоративни отчети към компанията майка или други подразделения от корпоративната група
 • Изготвяне на фирмени бюджети и прогнози според изискванията на компанията
 • Пълен набор от услуги по труд и работна заплата, водене на досиетата на служителите, изготвяне и регистриране на трудови договори, трудови характеристики, подаване на всички необходими декларации и документи към НАП и НОИ
 • Данъчни и счетоводни консултации
 • MЛ Бизнес консултинг може да предостави и всякакви допълнителни услуги в рамките на нашите счетоводни и финансови компетенции.

  MЛ Бизнес консултинг може да предоставя и счетоводни услуги на място при клиента.

ML Business consulting OOD., Business Park Sofia , phone: +359 886 50 22 87, email: info@mlbc.eu